Boomverzorging

Het belang van boomverzorging

Het snoeien en vormgeven van bomen vereist ervaring en expertise om zo sterke en gezonde bomen te garanderen. Bomen moeten daarom met uiterste zorg behandeld worden wil u de boom gezond en vitaal houden. Gebroeders van Ginkel zal uw bomen op een veilige wijze verzorgen, snoeien en in geval van ziekte of gevaarlijke omstandigheden vellen.

 

 

Snoeiwerkzaamheden

Gebroeders van Ginkel biedt een breed aanbod aan snoeimethoden. De juiste snoeimethode draagt bij aan de gezondheid van de boom en kan voorkomen dat insecten en ziekten zich door de boom verspreiden en is daarom van essentieel belang. Wij helpen u om uw bomen gezond en veilig te houden. Bij het snoeien van bomen houden wij rekening met een aantal belangrijke factoren, zoals de leeftijd en soortspecifieke eigenschappen van de boom. Het snoeien van overtollige takken geeft ruimte voor gezonde groei.

Vellen

Als grote natuurliefhebbers zijn wij voorstander van de duurzame instandhouding van bomen. Toch kan het zo zijn dat bomen verwijderd moeten worden vanwege ziekte of omgevingsrisico. Gebroeders van Ginkel beschikt over brede kennis, ervaring en geavanceerde apparatuur om bomen zelfs op de meest lastige locaties zorgvuldig en zonder omgevingsschade te vellen. 

Groeiplaatsverbetering

Op veel plaatsen zijn de omstandigheden voor bomen verre van ideaal. Met name in stedelijke gebieden vereist de verzorging van bomen een grondige aanpak. Groeiplaatsverbetering biedt dan uitkomst. Voor verbetering van de groeiplaats van zowel bestaande bomen als bij de aanplanting van jonge bomen in bebouwd gebied. Een goede voorbereiding, zoals een perfect geprepareerd plantgat zorgt voor duurzame en betere groei. 

Boomveiligheidscontrole

De VTA- of BVC-methode stelt gebreken vast, aan de hand van een visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert de controleur uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte. Bij nader aanvullend onderzoek, dat buiten deze inspectie valt, is een meting van de interne gesteldheid van de boom aan de orde met specialistische apparatuur bijvoorbeeld een tomograaf en penetrometer. Zo kunnen wij zien of de kritische drempel voor aanvaardbaar risico niet overschreden wordt. Gebroeders van Ginkel volgt hiermee de CROW-richtlijnen.

error: Content is protected !!