Boomveiligheidscontrole Utrecht

Boomveiligheidscontrole Utrecht

Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij een boomveiligheidscontrole mogen uitvoeren in Leidsche Rijn. Dit doen we om de veiligheid van de bomen op openbaar en privéterrein te controleren. Aan de hand van een plattegrond worden de bomen genummerd en krijgen ze een beoordeling. Na een boomveiligheidscontrole kunnen er bijvoorbeeld maatregelen worden genomen om een boom weer veilig te maken door onderhoudssnoei of eventueel zelfs een door het verwijderen van een boom bijvoorbeeld bij een dodelijke ziekte. Meer weten? Laat het gerust even weten, we vertellen graag meer over de veiligheidscontrole!

 

 

De methode

De VTA- of BVC-methode stelt gebreken vast, aan de hand van een visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert de controleur uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte. Bij nader aanvullend onderzoek, dat buiten deze inspectie valt, is een meting van de interne gesteldheid van de boom aan de orde met specialistische apparatuur bijvoorbeeld een tomograaf en penetrometer. Zo kan men zien of de kritische drempel voor aanvaardbaar risico niet overschreden wordt. De boom veiligheid controle volgt de CROW-richtlijnen.

De boom veiligheid controle (BVC) of visual tree assessment (VTA) bestaat uit drie fases:

  1. Een controleur voert een visueel onderzoek uit en inventariseert de uitwendige kenmerken. Hierbij let de controleur onder andere op de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op vlekken of breuken van de bast of de stam, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van potentiële problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase.
  2. Als er zichtbaar vermoedens zijn van een defect op basis van de geobserveerde symptomen, is een bevestiging van de aan- of afwezigheid hiervan noodzakelijk door middel van een nader onderzoek.
  3. Indien er een belangrijk defect geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en nadere maatregelen beschreven tot herstel van het gebrek of uiteindelijk vellen van de boom.

 

Bron: Groenkeur

Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang nieuws, tips en leuke weetjes!

Lees meer...

Boomverzorging

Boomveiligheidssnoei Den Dolder

In den Dolder hebben wij aan de hand van boomveiligheidscontrole de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Ook hebben wij de controle uitgevoerd op hoogte. Hierbij hebben we holtes

Lees verder...
error: Content is protected !!